Voorjaarsgemeentevergadering

De bestuursstructuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland noemt men synodaal-episcopaal. Dat episcopaal verwijst naar de bisschoppen, die ook de bestuurlijke zorg hebben voor hun bisdommen. Synodaal betreft de kerkleden: elk kerklid draagt verantwoordelijkheid voor het bestuur van de kerk mee via de vertegenwoordiger van de parochie in de Synode. Op de gemeentevergaderingen doet die door de parochie gekozen synodaal verslag van de Synode en wordt er besproken welke punten voor de nieuwe agenda belangrijk kunnen/moeten zijn.

Op 22 mei is er weer zo’n gemeentevergadering. Op de agenda staan onder andere het jaarverslag van de pastoor, een vooruitblik op de Synode 2013 en een financiële verantwoording. Er komen uiteraard ook nog andere punten aan de orde.