Brood en wijn

Een feestelijke viering in een kerk vol met familieleden, vrienden, bekenden en parochianen: op zondag 2 juni was het voor Luuk, Yonne, Max, Amara en Victor de eerste keer dat zijn hun heilige communie ontvingen. In het liturgieboekje stelden de jongeren zich voor: op welke school ze zitten, wat hun hobby’s zijn en waarom ze naar de kerk komen. Een veelzijdig groepje, dat zelf en tijdens de catechese-momenten met pastoor Wijker en catecheet Mariëtte Smits goed nadenkt over het waarom van geloven en kerk.
Tijdens de openingszang liepen de vijf eerste communicanten mee in de processie. Allemaal hielden ze hun brandende doopkaars in de hand. Eerste communie hoort bij de doop en is een voortzetting van stappen die eerder zijn gezet.

In de schriftlezingen hoorden we de verhalen van de uittocht uit Egypte, de uittocht naar vrijheid, en het verhaal van Jezus die voor de laatste keer dat verhaal van bevrijding viert met zijn vrienden. Een viering met een maaltijd van breken en delen, brood en wijn.
Samen met hun ouders mochten Victor, Amara, Max, Yonne en Luuk als eersten naar voren komen om, geknield aan de communiebank, brood en wijn te ontvangen.
Voor de zegen ontvingen ze alle vijf van pastoor Wijker een kerkboek en een kalender vol inspiratie.
Catecheet Mariëtte Smits werd hartelijk bedankt voor haar inzet bij de catechese. Na lange tijd van meewerken aan de catechese Lering en Vermaak (de basisschoolleeftijd) stopt Mariëtte met deze taak.