Kunst in de kerk

De stichting Kerkarchitectuur Hilversum initieert jaarlijks twee zomerse zaterdagen waarop kerkgebouwen in Hilversum open zijn. Dit jaar met als thema: Kunst in de kerk. Zaterdag 20 juli is zo’n religieus erfgoedzaterdag.

Ook onze kerk is dan ‘s middags open. Voor deze gelegenheid worden kunstwerken van parochianen tentoongesteld. De vorige expositie op 22 juni werd zeer goed ontvangen en ook met deze tentoonstelling van deels nieuw werk hopen we bezoekers aangenaam te verrassen.

In de rk kerk St. Vitus zijn schilderijen van Antonius Brouwer te zien. De schilder voelde zich sterk aangetrokken tot de historie-schilderkunst. Toen hij zich in 1860 voorgoed in Hilversum had gevestigd, schilderde hij een groot aantal altaarstukken, kruiswegstaties en christelijk-historische werken. 
Verder zijn er exposities in de Regenboogkerk en de Grote Kerk. Ook bij het Leger des Heils en de rk kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming bent u deze middag van harte welkom.

Zaterdag 20 juli, van 13.00 tot 16.30 uur.