Welkom bij de Synode: 23 november in Hilversum

De 86ste zitting van de jaarlijkse Synode begint in De Akker met de opening door de voorzitter van het Presidium om 9.30 uur. Daarna volgen agendapunten over onder andere de beleidsnota 2014-2015, de evaluatie van het jongerenpastoraat en de financiën. Wie interesse heeft, maar geen synodaal is, noch lid van het Collegiaal Bestuur of het Presidium, kan de vergadering bijwonen en meeluisteren op de publieke tribune. Om 12.10 uur begint de eucharistieviering in de kerk, uiteraard bedoeld voor iedereen die wil meevieren. De dag vervolgt met om 13.45 uur een presentatie over het Oud-Katholiek Congres 2014. Vanaf 14.00 uur worden alle aanwezigen uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over het onderwerp Missie en Diaconaat. Pastoor Mattijs Ploeger zal dit onderwerp inleiden. Om 15.40 uur is er een korte terugkoppeling van de parallel gehouden Jongerensynode en – volgens de agenda – wordt om 16.00 uur de Synode 2013 gesloten.

Voor parochianen uit Hilversum is de landelijke kerk zo prettig dichtbij! Wie betrokken is bij de kerk, en tijd en gelegenheid heeft komende zaterdag, doet er goed aan een plaats op de publieke tribune in te nemen. De grote lijnen van ons kerkzijn, de ontmoeting met mede-oud-katholieken uit andere parochies, het meepraten over missie en diaconaat (ook een onderwerp in onze parochie): je steekt er veel van op en zo’n dag biedt je de gelegenheid om zelf ook bij te dragen.

Welkom dus!

21.11.2013