Oproep tot gebed voor Syrië

De aanhoudende strijd in Syrië baart velen grote zorgen. Meer dan 100.000 doden zijn er gevallen; miljoenen mensen zijn op de vlucht. De Assemblee van de Wereldraad van Kerken, begin november bijeen in Busan (Zuid-Korea), riep de strijdende partijen ertoe op de onderhandelingstafel te zoeken. De lidkerken werd gevraagd om ruimhartig humanitaire steun te verlenen en te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede te dienen.

Intussen bereikte een brief van de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Homs en Hama, bisschop Selwanos Boutros Alnemeh, de Raad van Kerken in Nederland. Hij doet daarin op aangrijpende wijze verslag van het lijden van christenen onder de terreur van extreme groepen. Zo werden in oktober in Sadad kerken en kloosters vernield. De christelijke inwoners werden verdreven en tientallen van hen gedood.

Als kerken in Nederland voelen wij ons vrijwel machteloos. Maar laten we tenminste dit niet vergeten: te bidden voor de slachtoffers van al dit geweld, te bidden voor vrede.

De Raad van Kerken roept gemeentes en parochies ertoe op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië, met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar.