Winteroverleg met de synode

Het Collegiaal Bestuur staat natuurlijk nooit stil, maar voor komende februari staat er nog eens een extra bijeenkomst ingepland; met de Synode!

‘Huh’, denkt u natuurlijk, ‘dat is toch zo’n november-ding? Dat ze zo nodig de Akker bezet moeten houden voor hun nota’s en notulen, praatjes en presentaties…’. 

Normaal: ja, heeft u helemaal gelijk. Dit jaar echter is op de jaarlijkse synode van 23 november j.l. besloten tot een extra overleg begin 2014 om met elkaar te praten over de Beleidsnota. Op de synode bleek relatief veel weerstand te bestaan tegen dit door het Collegiaal Bestuur geschreven stuk. In de nota, die jaarlijks of voor meerdere jaren opgesteld kan worden, beschrijft het Collegiaal Bestuur (CB voor de intimi) haar beleid en beleidsplannen voor de komende tijd, op de verschillende aandachtsvelden die binnen de kerk bestaan (bijvoorbeeld:  pastoraat, liturgie, jongerenwerk…). 

De Synode heeft het CB dus verzocht om hier met elkaar eens wat langer over te praten, en aanbevelingen op te stellen voor een nieuwe nota. (Vreest u overigens niet: in de tussentijd is onze kerk niet beleidsloos! De oude nota wordt nog even aangehouden). 

Daarom deze extra bijeenkomst!

Op zaterdag 8 februari zal de extra synode plaatsvinden, welke start om 10:00u en eindigt om 16:00u. 

Zowel ‘s ochtends als ‘s middags gaan de synodalen en het CB in groepen uiteen om te praten over wat er speelt in de landelijke kerk, welke thema’s we belangrijk vinden,  maar ook om sets uitgewerkte aanbevelingen voor het nieuwe beleidsplan op te stellen voor het CB om mee aan de slag te gaan. Goed praktisch dus!

Belangstellenden zijn uiteraard welkom! En mogen meediscussiëren in de groepen. 

Tot ziens!

– Jillis van Maaren,

1e synodaal te Hilversum