Vastenactie 2014

De uitbreiding van een bestaand succesvol project dat tot doel heeft op beperkte schaal fruitboomgaarden aan te planten. Deze brengen niet alleen fruit voort, maar ze houden ook de grond vast, zorgen ervoor dat de grond minder snel uitdroogt en vormen een landbouwleervoorbeeld. Dat is het doel van de vastenactie 2014. Die fruitbomen staan in Oeganda, in de coöperatie Nakulabye. Het project loopt via de in Nederland opgerichte christelijke organisatie Healthy Vine (‘gezonde rank’), die tegelijkertijd een ngo (non gouvernementele organisatie) in Oeganda is en daarmee onafhankelijk is van de lokale kerk en de overheid. Met name dat laatste, onafhankelijk van de overheid, is nog belangrijker geworden sinds het parlement aldaar een anti-homowet heeft aangenomen. Moet je aan zo’n land wel hulp willen geven? De reactie van Missie St Paulus, de werkgroep die het vastenactiedoel heeft uitgekozen, op deze vraag kunt u hier lezen.
In Hilversum en in andere oud-katholieke parochies hopen we
een bedrag bijeen te brengen voor de aankoop van de grond en de aanleg van de waterput. Elke week in de veertigdagentijd kunt u iets bijdragen in de (water)emmer bij de uitgangscollecte. Geld overschrijven via de bank mag natuurlijk ook. U kunt een gift overmaken via bankrekeningnummer NL45 INGB 0658444522 tnv het OK Kerkbestuur onder vermelding van ‘vastenactie 2014’.