Voorbij vlak en mat; bisschoppelijke groet

De bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2014 kunt u hier lezen.