Twee Paaswakes

Een kinderpaasnacht om half acht ‘s avonds op 19 april? Dan is het toch nog helemaal niet donker? Inderdaad, helemaal gelijk, maar de kinderen die in de kerk en buiten op het kerkplein meededen met de viering begrepen heel goed dat iets donker of licht kan zijn, ook al schijnt buiten de zon nog. Na een korte uitleg van pastoor Wietse van der Velde in de kerk maakten de kinderen en de aanwezige volwassenen buiten op het kerkplein een kring rond het brandende vuur. Grote vlammen in de vuurkorf door de vele wind en het kostte dam ook moeite om de grote paaskaars brandend te houden. Weer terug in de kerkbanken werd de vlam van de paaskaars gedeeld met de kaarsen van de kinderen. Toen merkte je opeens dat het eigenlijk toch al wel donkerder begon te worden buiten de kring van kaarsvlammen. Met een voorbeeld van een blindemannetje-spel waarbij Myrthe op zoek moest gaan naar een verstopt paasei, werd al gauw duidelijk dan het in het donker een stuk lastiger is om in de goede richting te gaan. Gelukkig werd het paasei wel gevonden, dankzij de ‘warm’ en ‘koud’ aanwijzingen van de andere kinderen.
‘Schijn maar, schaar je in de rij’ zongen we en in het gebed vroeg de pastoor of dat licht overal op de wereld mensen goed mag doen. Bij de uitgang kregen alle kinderen twee choco-paaseieren, één voor eerste paasdag en ééntje voor tweede paasdag!

Duidelijk meer nacht en donker was het bij de paaswake die om 21.30 uur begon. De flinke wind was er nog steeds en in de beschutting van het kerkportaal liepen de aanwezigen langs de paaskaars om hun kaars te laten branden. ‘Kom en ontvang het licht uit het licht dat geen avond kent en verheerlijkt Christus, die opgestaan is uit de doden’ werd in herhaling gezongen. Een hoopvol uitzien naar. In de kerk was het nog donker, werden de lezingen over de schepping, de exodus en uit een profetie gehoord, het water werd gezegend en besprenkelde de pastoor de aanwezigen ermee, de litanie werd gebeden en toen, toen klonk weer het gloria, eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft, en werd in deze nacht van vreugde de eucharistie gevierd. Na de viering klonken de zalig pasen-wensen: in het kerkportaal, op het kerkplein en in De Akker,  waar met koffie en een paasgebakje zo’n ontmoeting rond middernacht feestelijk voelde. Pasen, feest van Jezus’ opstanding uit de dood, feest van Leven!