Installatie pastoraal werker

Helen Gaasbeek zal zondag 11 mei geïnstalleerd worden als pastoraal werker van onze parochie. De installatie zal in opdracht van de aartsbisschop van Utrecht door pastoor Wietse van der Velde worden gedaan.
Met de installatie van Helen is het pastoraal team van de parochie op volle sterkte. De viering op 11 mei begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom!