Diakenwijding Marieke

Marieke Ridder, tot voor kort koorlid en parochiaan in Hilversum, zal op zaterdag 21 juni a.s. door de bisschop van Haarlem  tot diaken worden gewijd. De feestelijke viering waarin de wijding plaats vindt, wordt gehouden in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. De dienst begint om 15.00 uur en na afloop is er gelegenheid de nieuw gewijde diaken geluk te wensen.
De gaven in deze dienst zijn bestemd voor het missionair werk van de parochie Amsterdam: de Amsterdamse voedselbank en de openstelling van de kerk op zaterdag.
Marieke is werkzaam als geestelijk verzorger van verpleeghuis Bornholm en hospice Bardo, Amstelkring – Hoofddorp. Sinds 1 juni is zijn eveneens aangesteld als pastoraal werker in de parochie Amsterdam.