Paarse tasjes op perron 1

Temidden van de forenzen en andere reizigers staan ze daar op vrijdagochtend op perron 1, herkenbaar aan hun paarse tassen: congresgangers uit Hilversum en hun gasten. Na de opening op donderdagavond met een processie van de pandjeshof naar de ste Gertudis voor een viering moet er op deze tweede dag invullingen gegeven worden aan het thema van het congres Sta op en ga!
De ochtend begint in de Dom met een ochtendgebed, een gerichtzijn op God. Een lezing in het Duits, een gebed  in het Tsjechisch, een Engelse hymne, een universeel halleluja en het onze Vader in velerlei talen gelijkertijd. Ongeacht de verschillende woorden klinkt het als één stem.

Evenals in de openingsviering op donderdag wordt het congreslied Op weg gegaan gezongen. Driemaal klinkt het refrein, in Duits, Engels en Nederlands gezongen. Op deze eerste ochtend samen klinkt het lied al vertrouwder en wordt het steviger gezongen.
Op de schermen die in de kerk hangen worden video-boodschappen getoond: patriarch Batholomeus , kardinaal Koch (president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen en Justin Welby (aartsbisschop van Canterbury) wensen de congresgangers het allerbeste en vragen in hun boodschap aandacht voor duurzaamheid, eenheid om het evangelie te verkondigen en de diendende kerk temidden van de samenleving.
De aanwezigen  de Dom worden uitgenodigd om de gaan luisteren en kijken naar het toneelstuk Sta op en ga! Op een podium voor een groot blauw doek nemen de spelers hun plaats in: twee engelen Kandake, de koningin van Ethiopië en haar slaaf en kamerheer. In het door Adrie Paasen geheel op rijm geschreven toneelstuk staat Caspar, de kamerheer, centraal. Inderdaad Caspar, een van de drie wijzen uit dat verhaal eerder in het evangelie… Zijn zoektocht, de hobbels onderweg en het hervinden van zijn Koning worden door de Dom-aanwezigen aandachtig gevolgd.

De jongeren van het congres, op de fiets vanuit Bunnik waar zij in de stayokay bivakkeren, vinden het verhaal net even te lang duren. Zij  kunnen, net als de overige congresgangers, met hun energie, creativiteit en/of interesse aan de slag in een van de 21 workshops. Na het grote verzamelen van het congresvolk op het domplein, lopen groepjes deelnemers achter mannen en vrouwen met gele hesjes, de ok-crew, aan, op weg naar de locatie van workshop..


Er wordt met verf en water gewerkt, gewandeld, geluisterd naar inleidingen over de financiële crisis, politiek, rouw, hersenonderzoek, zingen, Europa en meer. ‘s Middags na de gezamenlijke lunch is er tijd voor een tweede workshop, een heldere en boeiende lezing van John Chryssavgis, orthodox theoloog uit de VS, gevolgd door een middaggebed. De avond is voor het Catharijne Convent. Daar is na de hartelijke ontvangst alle tijd om het erfgoed van dichtbij te bekijken,
Zo rond 21.00 uur sluit het programma. Het is een prachtige nazomeravond in een levendige stad vol aantrekkelijke terrassen…