Feest rond afronding orgelonderhoud

Nu het grote onderhoud van het orgel is afgerond willen we dat feestelijk vieren. U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn voor een avond in De Akker op vrijdag 7 november. Bart van Buitenen (orgeladviseur Raad voor de Kerkmuziek OKKN) en Rinze Witteveen (orgelbouwer) zullen in woord en beeld een en ander toelichten over de verrichte werkzaamheden. Uiteraard gaan we daarna naar de kerk om te luisteren naar het orgel. Bart Klijnsmit zal laten horen hoe alle registers weer optimaal klinken. Napraten over dit alles kan tijdens het informeel samenzijn, opnieuw in De Akker. Wie het orgel van dichtbij wil bewonderen en/of zelf even wil bespelen is van 21.00 tot 22.00 uur welkom, boven bij de organist. De avond op 7 november begint om 19.30 uur met koffie in De Akker, de opening zal zijn om 20.00 uur. Op zondag 9 november wordt het orgel tijdens de viering ingewijd door pastoor Van der Velde. In die viering zal het orgel bespeeld worden door de vier vaste organisten van de parochie, te weten Jan Hallebeek, Gerard de Ridder, Bart Sonnenschein en Bart Klijnsmit. Het koor zal ook een passende bijdrage leveren.
We hopen dat velen van u dit feestelijke opnieuw in gebruik nemen van het orgel meeviert op de vrijdagavond en de zondagochtend.

Orgelmaker Rinze Witteveen renoveerde Bätz-Witte orgel (1873). De renovatie, bestaande uit groot onderhoud van beide manuaalwerken en herziening van het pedaal inclusief toevoeging van een Basson 16 vt, vond plaats onder advies van Bart van Buitenen en Piet van der Steen namens de orgelraad, thans onderdeel van de oud-katholieke raad voor de kerkmuziek. Consulenten van overheidswege waren Annette Koenders namens de gemeente Hilversum en Wim Diepenhorst namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Voor een uitgebreide beschijving door dr. Bart van Buitenen van de historie van het Bätz-Witte orgel en de renovatie klik hier.

Foto’s Bart van Buitenen