Priesterwijding

Op de feestdag van de H. Albertus de Grote, zaterdag 15 november aanstaande, zal de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, de priesterwijding toedienen aan Marieke Ridder. De eucharistieviering vindt plaats inde parochiekerk van de H. Engelmundus in IJmuiden (Koningin Wilhelminakade 119) en de viering zal om 15.30 uur beginnen.

Uit de lezing voor de feestdag:
De wijsheid is de glans van het eeuwige licht, 
de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid
en het beeld van zijn goedheid.

Wijsheid 7,26

 

Foto: Marieke tijdens de viering 125 jaar Unie van Utrecht, 20 seotember 2014
(deel uit een foto van Rina Homan)