Kerk in 2139?

Bij een 125-jarige wordt natuurlijk terug in de tijd gekeken. Wat is er in al die jaren gebeurd, wat is er veranderd, wat gelijk gebleven? In de kerk, buiten de kerk? Op oude foto’s zien we een groot gebouw temidden van velden staan of in plaats van een kerkplein vol geparkeerde auto’s een haast parkachtig bomenlandschapje. En ook binnen in de kerk is er in de loop der jaren een en ander veranderd. Aan het interieur, in de liturgie… De samenleving anno 2014 verschilt ook met die van 1889. Wat in al die jaren in ieder geval gelijk is gebleven is de mens die zo nu en dan of vaker die kerk binnenstapt voor stilte, bezinning, om een kaars aan te steken en een gebed uit te spreken, om te luisteren naar Bijbelwoorden en mee te zingen met de liederen van verlangen en hoop. Tijd en ruimte maken om tot God te komen. Dat was in 1889, dat is in 2014. En in de toekomst? De kinderen van de kinderkerk hebben de afgelopen weken hun gedachten daarover laten gaan. Tijdens de viering op zondag 23 november zullen ze presenteren hoe hun beeld van de toekomstige kerk is. Die vragen over nu en de toekomst zijn vragen voor ons allemaal. En, al dan niet met lijm en scharen, zullen die vragen regelmatig onderwerp van gesprek zijn voor ons allemaal. Wat is de betekenis van kerk anno nu, voor ons, voor anderen, en hoe geven we daar vorm aan? De kinderkerkkinderen gaan ons voor in de tijd. Benieuwd naar hun opmerkingen!