Strike!

Hoe vaak stond dat woord wel niet op het scherm: Strike! Heel wat bowlers hebben die zes letters juichend begroet. Zaterdag 22 november was geheel volgens traditie de jaarlijkse bowling-avond in het centrum aan de Noordse Bosjes. Jong, oud, soepel en stram deden hun best om de kegels om te krijgen. Een vrolijke competitie! Na afloop werden er nog prijzen verdeeld, zelfs een kleine wisselbeker werd uitgereikt! Dank, Vita Nuova, voor het regelen en de gezelligheid!

Er moeten nog andere – lees betere – foto’s in omloop zijn. We zien ze graag hier terug.