Dubbeldikke Vitus

Voor de eerste zondag van de maand er is, ligt de Vitus voor de maanden december én januari al in uw (digitale) brievenbus. Een dubbeldik nummer met onder andere een vooruitblik op de kersttijd, uitleg over de huiszegen op Driekoningen, een kleine inkijk bij wat Vita Nuova gaat spelen op 12 en 13 februari, een ‘duurzaam’ artikel over het klimaat in ons kerkgebouw en nog veel meer. In dit 12 pagina’s dikke nummer staat ook het rooster voor de eerste zes maanden van 2015. Bewaren dus, deze Vitus!

Nog deze toevoegingen: bij de aankondiging op pagina 10 van de Vier avonden praten over God is weggevallen dat Nico Schoorl de gespreksleider/inleider is. Wilt u meedoen met deze avonden, geeft u dat dan even door aan pastoor Van der Velde of onze secretaris Maghalie, secretaris.vitus@upcmail.nl.

En inmiddels is ook de datum van de Seniorenbijeenkomst in januari 2015 bekend: op donderdag 15 januari bent u weer welkom in De Akker!