Synode 2014

Omdat het goed is ons te realiseren dat we meer zijn dan de parochie Hilversum,

Omdat we met elkaar een landelijke kerk zijn.

Omdat het goed is te praten over wat ons bezighoudt
en wat onze doelen zijn
Maar omdat er ook gepraat moet worden over hoe we dat allemaal willen gaan doen
en mogelijk maken.

Daarom: synode! 

Afgevaardigden uit de parochies onder leiding van het presidium vergaderen samen met het Collegiaal Bestuur (= bestuur van de kerk, o.l.v. de bisschoppen) over, nou ja, het landelijke Wel-en-Wee, eigenlijk!

Op de Wel-en-Wee pagina (december) vindt u een samenvatting van wat er dit jaar allemaal ter tafel kwam.

Uw vragen en/of opmerkingen zijn van harte welkom!

Groet,

Jillis van Maaren,
1e synodaal te Hilversum.