Vier avonden praten over God

Ja, maar over wie of wat hebben we het dan? Als kind moest ik de ‘tien geboden’ uit mijn hoofd leren. Toen werd er meteen al ingestampt dat we van God geen beeld mochten maken. Niet veel lessen later leerde ik dat God is als een vader, dus toch een beeld? Nou had ik gelukkig een heel goede vader, dus dat godsbeeld zal niet ver naast de waarheid gezeten hebben, maar hoe was dat beeld voor anderen die het met een veel minder goede vader moesten doen?
In de loop der jaren werd mij duidelijk dat, welk beeld we ook maken of hebben van God, dat beeld nooit samenvalt met Gods werkelijkheid. God is niet alleen groter dan ons hart maar ook groter dan onze beelden.

Als we over God spreken gebruiken we toch bijna altijd beelden; God is nu eenmaal niet een puur abstract verschijnsel, al kun je je God toch ook niet in een doosje doen (al lijken sommige mensen God wel in hun binnenzak te hebben). Die beelden zeggen niet wie God is, maar wie of wat God op dit moment is voor mij.

Wie wil hierover met mij wat doorpraten in een viertal ‘cursusavonden godsbeleving’, waarop ik de inleider/gespreksleider zal zijn?
Op de eerste avond lezen we de twee ver­schillende scheppingsverhalen in Genesis met elk hun eigen godsbesef. Een tweede avond gaan we dieper in op de figuur van Mozes met zijn zeer persoonlijk getinte gods­er­varing. Een derde avond zoeken we met behulp van eigentijdse dich­ters en denkers met uiteenlopende ervaringen met en van god, behorend bij hun uiteenlopende situaties, naar een antwoord op de vraag: Wie, wat is god voor mij? Dit alles wordt dan op de vierde avond gelegd naast de godsbeleving van Jezus, zodat we die beleving, en onze eigen beleving, kunnen gaan ervaren als een beleving naast vele anderen: het beeld dat mensen zich van god maken, is plaats- en tijdgebonden.

Nico Schoorl

De vier avonden worden gehouden op 27 januari, 24 februari, 24 maart en 21 april.
Tijd: 20:00 – 22:00 uur.
De plaats van samenkomst is de bestuurskamer in de pastorie.
Opgave tot 25 januari bij secretaris.vitus@upcmail.nl