Dorst!

Zondag 18 januari begint de bidweek voor de eenheid van de kerken. Op die zondag is er een oecumenische viering samen met de protestantse Regenboogkerk en de rooms-katholieke parochie van OLV-Verrijzenis. Thema van die zondag is ‘Dorst’. Ook de kinderen zullen daar in de kinderkerk mee bezig zijn. De oecumenische viering wordt gehouden in de kerk van OLV aan de Naarderstraat 106, een paar honderd meter van onze kerk, waar die morgen geen dienst zal zijn. De aanvang is 10.00 uur, maar u kunt al eerder naar het parochiehuis ’t Spintje naast de kerk komen, want om 9.30 uur is daar een gezamenlijk ontbijt. Wilt u al meer weten over de week van gebed voor de eenheid en/of het thema, kijk dan verder op de website van de Raad van Kerken.