Geboden

Zaterdag 14 februari zijn de kinderen tijdens Lering en Vermaak bezig geweest met De Tien Geboden. Waar komen de Tien Geboden vandaan? En waarom zijn deze opgesteld? Sommige kinderen wisten dat het te maken had met Mozes, een berg en de tocht door de woestijn.
Tijdens de lering is naar voren gekomen dat de Tien Geboden leefregels zijn.  Het zijn “oude” , maar toch ook wel heel moderne leefregels.
Elk kind heeft één gebod voorgelezen. Het gebod: Gij zult niet stelen was duidelijk. Het gebod: Gij zult niet doden daar was iedereen het mee eens. Echter, andere geboden zijn niet altijd even makkelijk om aan te houden.
Elk kinderen heeft ook een zelf gekozen gebod geschilderd. De geboden: Eer uw vader en moeder, Gij zult niets begeren dat van uw naaste is en Gij zal geen kwaad spreken over anderen.
De middag eindigde met het voorlezen van een zelfgeschreven gebed.
We hebben geleerd dat de betekenis van Tien Geboden is: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf.