Films in de veertigdagentijd: Still Life

Voor de vierde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en onze parochie tijdens de veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen. Iedere film wordt voorafgegaan door een inleiding en na afloop kort nabesproken

Dinsdag 24 maart: Still Life

Ambtenaar Mr. May moet de begrafenis regelen van gestorvenen die kind noch kraai hebben. Met de grootste zorg zoekt hij uit of er misschien toch niet nog ergens familie is. En op grond van dingen die hij in de woning van de gestorvene aantreft, herleidt hij vanuit welke kerk de uitvaart moet plaatsvinden en levert hij wat puntjes die de geestelijke in een preekje kan verwerken – met Mr. May als enige toehoorder. Maar de gemeente moet bezuinigen: het mag niet zoveel tijd meer kosten.

Inleider: pastoor Wietse van der Velde

Aanvang voorstellingen: 13.30 uur en 20.15 uur

Reserveren: 035-6235466