Uitleg liturgie Goede Week en Pasen

Voorbereiden op het komende Paasfeest kan door het bijwonen van twee avonden waarin op de inhoud en betekenis van de liturgie van de Goede Week en Pasen wordt ingegaan. Zij vinden plaats op de maandagen 16 en 23 maart om 20.00 uur in de bestuurskamer van de pastorie. Mocht u belangstelling daarvoor hebben dan hoort pastoor Van der Velde dat graag.