Vastenactie 2015: Citypastoraat Rotterdam

Elke zondag in de veertigdagentijd is er na de viering een collecte bij de uitgang van de kerk. De opbrengst is bestemd voor het Citypastoraat in Rotterdam. Een binnenlands doel, dat ondersteund wordt OK Missie en Diaconaat Binnenland Ste Barbara. Zo’n vijf jaar geleden werd het Citypastoraat in Rotterdam gestart als een proef. Inmiddels is het Citypastoraat in en rond de Paradijskerk niet meer weg te denken. Naast de aanstelling van een citypastoor (0,5 fte) zijn er kosten verbonden aan het organiseren van evenementen en aan lopende projecten zoals Krachtvrouwen, Levende Beelden, Requiem, Spiritueel Diaconaat.
Met hulp van (royale) giften aan de vastactie 2015 kan het Citypastoraat in Rotterdam verder.
Wilt u ook iets bijdragen? Komende zondag is er opnieuw een collecteschaal aan de uitgang. Wie een bankoverschrijving makkelijker vindt: via NL45 INGB 0658444522 tnv oud katholieke parochie St Vitus – Hilversum o.v.v. vastenactie 2015 komt uw bijdrage op de juiste plek.