Werken op grote hoogte

In deze tijd waarin grote schoonmaken plaats vinden, we de tuinen weer wat meer aanharken en andere klussen buiten ook weer aantrekkelijker worden, gebeurt er ook aan de kerk het een en ander: de dakgoten worden vernieuwd! Gezien de hoogte van de daklijst geen gewone klus!

Foto: Helen