20-21 juni: midzomernacht

Kerkennacht 2015

De kerk en de nacht
De klokken doen er het zwijgen toe
Op dit avonduur hadden
ze nergens op gerekend
De kerk en de nacht
lijken elkaar niet te raken
Maar in het duister
zie je pas het licht
In het uitgaanslawaai
valt ineens de stilte

In de kilte van de juni-avond
straalt de warmte van vuur
In de muziek
stromen zomaar woorden op je af

In de woorden
klinkt muziek van ver

Dit is wat het is:
een kerk in de nacht
een stenig plein, levende stenen
zich warmend aan het vuur

Net als toen:
‘jij hoort toch ook bij Hem?’
Dit is wat het is: mysterie

Brood en wijn
God die liefde is
en altijd licht

In de door kaarslicht verlichte kerk het drieluik ‘Kostbaarder dan zuiver goud’ (naar Job 28,19) van de schilder Willem Schouten, buiten op het plein gepraat, statafels, stoelen , een vuur in de avondschemering. Vanaf 22.00 uur ontrolde zich een klein programma met onder andere orgelklanken vanuit de kerk naar buiten waaiend, ‘Summertime’ en andere muziekstukken op piano en axofoon vanuit het kerkportaal,

zang met piano of orgelbegeleiding, akoestisch gitaar en een fragiel lied, teksten die aansloten bij het moment en afsluitend een avondlied, gezongen door vier mannen en begeleid door orgel en saxofoon. Een informele avond met verassingen in muziek en ontmoetingen.
Een avond met de kerk binnenstebuiten op het plein.
Dank aan een ieder die langs kwam!