Ik geloof…

Wie op zondag 30 augustus de kerk binnenkwam, merkte meteen de banners op: vier verticale ‘vlaggen’ met daarop bekende gezichten die een bord voor zich hielden, parochianen met de tekst ik geloof, Ich glaube, I believe of credo. Het thema waar we als parochie ons het komende jaar op focussen is duidelijk: ik geloof. Daarmee is veel en lang niet alles gezegd. Zoals pastoor Wietse van der Velde in zijn preek opmerkte, dat we als geloofsgemeenschap aan het Melkpad met elkaar verbonden zijn én zeer uiteenlopende antwoorden kunnen geven op de vraag: wat geloof je of wat houdt dat voor jou in? In de viering klonken woorden die raakten aan die vragen, in gebeden, liederen en lezingen. In het pianospel van Bart en Anna na de preek was de spanning van daadwerkelijk geloven expressief hoorbaar.
Naast de ‘gewone’ orde van dienst kende de viering nog een aantal speciale momenten, zoals de zegening van de iconen die door de verhuizende parochiaan Chris aan de parochie geschonken werden, de presentatie van drie jongeren die zich voorbereiden op hun eerste communie en de zegening van twee brugklassers.
Bij het koffiedrinken in De Akker werd de aanwezigen gevraagd om plaats te nemen op de rijen stoelen die (ongemakkelijk!) tegenover elkaar opgesteld stonden. Speeddaten, dat was de bedoeling. Twee minuten tijd om degene die tegenover je zit te bevragen over zijn/haar (on)geloof. En daarna twee minuten om idem bevraagd te worden. Zo direct, dat overrompelde wel enigszins, maar achteraf bleek dat velen wel langer dan die twee minuten hadden willen doorpraten.
In de inmiddels zonnige tuin van de pastorie werd getoost op het nieuwe seizoen, geluncht met hamburgers en salades, gesprongen op een springkussen en aangenaam verder gepraat met elkaar.
Vier parochianen werden naar voren gehaald om bedankt te worden voor hun inzet: koster Marijke, catecheet Mariëtte, koster Chris en kerkbestuurslid Yvonne. Zij geven na hun jaren enthousiaste en intensieve bijdrage het stokje van deze parochietaken over aan anderen. Die ‘anderen’ is voor sommige werkgroepen nog een vraagteken. Daarom stonden her en der in de tuin ook borden met vacatures en oproepen om mee te doen met de diverse groepen. Ook het kerkbestuur riep op om mee te denken en mee te doen; een aantal activiteiten voor het komende jaar staat gepland, maar er zijn ook nog ideeën die uitgewerkt moeten worden. In het kerkportaal ligt een folder met een overzicht van activiteiten in de komende periode.