Dankbaarheid en delen

Een uur later dan gebruikelijk vanwege een voorstel op de gemeentevergadering, liepen parochianen zondag 4 oktober hun kerkgebouw binnen. In het portaal werd al duidelijk dat de oogstdienst gevierd zou worden. De bloemengroep had bij die binnenkomst en ook in de kerk op het altaar, bij de gedenkplek, de beelden en op de communiebanken bloemschikkingen geplaatst. Op het altaar hadden andere parochianen ruim twintig fruitbakjes klaargezet. Emeritus priester Jake Dejonge bewierookte bij de aanvang van de viering ook de fruitbakjes, een groet naar parochianen vanwege hun hoge leeftijd of als bemoediging. In haar preek ging diaken Helen Gaasbeek in op de overeenkomsten en verschillen tussen de lezing over het loofhuttenfeest en de lezing uit het evangelie volgens Lucas over een succesvol man. Feestvieren en delen van wat je hebt kwam ook tot uiting in de collectes. Op deze zondag was de mooie opbrengst van de offertoriumcollecte (229,20 euro) bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. De eindcollecte had als landelijk doel een project in Tanzania, waar een zustergemeenschap een gezondheidskliniek runt. Op de collecteschaal werd  91,10 euro gelegd. In het portaal werd ook uitgedeeld: kinderen deelden enthousiast appels uit.