Gemeentevergadering

Twee keer per jaar komen parochianen ‘officieel’ bij elkaar voor de gemeentevergaderingen. Eén keer in het voorjaar en één keer in het najaar. De najaarsvergadering staat gepland vóór de datum van de Synode, de grote vergadering van de landelijke kerk in november. Die Synode is dan ook altijd een van de agendapunten op de najaarsvergadering. Maar uiteraard is er meer om samen te bespreken. Woensdag 28 oktober aanstaande zal de najaarsgemeentevergadering van onze parochie gehouden worden in De Akker. Aanvang 20.00 uur.
Via de email is de uitnodiging met de agenda en de bijlages naar parochianen gestuurd en wie niet over een digitaal adres beschikt ontvangt de stukken via de post deze week. Komende zondag zal een aantal exemplaren van alles in het kerkportaal te vinden zijn. Wie ondanks mail en post toch de stukken niet ontvangen heeft, maar ze wel graag wil inzien: neem even contact op met Maghalie (secretaris.vitus@upcmail.nl).