Aandacht helpt!


Europa wordt geconfronteerd met een stroom van vluchtelingen uit Syrië, Irak en andere Aziatische en Afrikaanse landen. Ook Nederland neemt duizenden  vluchtelingen op, onder andere in Hilversum. De eersten van hen wonen al in Crailo. Dit stelt Hilversum voor veel uitdagingen. De gemeente kan dat niet alleen aan. Er is hulp gevraagd van allerlei maatschappelijke organisaties en zo ook van de kerken. Hiervoor is in Hilversum Aandacht Helpt opgericht. Dit platform staat open voor iedereen in Hilversum die zich wil inzetten om vluchtelingen te helpen hier een menswaardig bestaan op te bouwen. Aandacht Helpt is een diaconaal platform, opgezet vanuit verschillende Hilversumse kerken en geloofsgemeenschappen. Door mensen die hun christelijk geloof concreet willen vormgeven door het bieden van gastvrije aandacht. Via de Raad van Kerken Hilversum maakt ook onze parochie er deel van uit. Er zijn al bijeenkomsten geweest, waarin gekeken werd hoe één en ander concreet gestalte kan krijgen. Initiatieven en mogelijkheden waarin u kunt participeren zullen we via de parochiewebsite en in de kerk onder uw aandacht brengen. Maar u kunt ook zelf uw diensten al aanbieden. 

Waar en hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger bij Aandacht Helpt?
Alle aanbod van praktische hulp (inclusief ideeën) kunt u melden via vrijwilligerscoordinator@outlook.com – het algemene mailadres.
Zet in de mails aan vrijwilligerscoordinator@outlook.com (met een kopie in de CC   naar aandachthelpt@gmail.com) in elk geval kort de volgende gegevens:

  • Naam, woonadres, woonplaats
  • Telefoonnummer, emailadres
  • opleiding/werk
  • hobby’s/lidmaatschap van sociale verbanden zoals sportvereniging of kerk etc.
  • specialiteiten en voorkeuren, bijvoorbeeld horeca, kinderactiviteiten, taalles…..
  • auto, bereidheid mensen te vervoeren en zo ja hoeveel passagiersplaatsen
  • in bezit van EHBO of BHV?
  • mogelijkheden in tijd en dagen, liefst (maar niet noodzakelijk)  volgens de shifttijden: 8.30-16 uur en 15.30-21.00
  • bereid om administratieve taken te doen (vanuit huis)?
  • eigen ideeën voor activiteit op of buiten terrein            

Andere suggesties voor hulp/aanbod of vragen kunt u mailen naar aandachthelpt@gmail.com – het mailadres dat vanuit de kerk is gestart.  Zij zullen proberen uw idee aan te vullen en mogelijk te combineren met andere ideeën, zodat er minder werklast bij de coördinatie op Crailo ontstaat.