Muziek en aandacht voor de wereld

Afgelopen zondag was het dan zover. Het benefietconcert om aandacht te vragen voor de toestand in de wereld om ons heen. Om stil te staan bij het leed in de wereld en tegelijkertijd geld in te zamelen voor het goede doel. En toen waren daar ook de aanslagen in Parijs. Een duidelijk teken dat het met die negatieve berichten nog lang niet afgelopen is. Opeens werd de oorzaak van die vluchtelingenstroom heel duidelijk. Leven in continue angst voor wat komen gaat. Angst voor een onzichtbare vijand met geen enkele compassie en maar een doel; angst en terreur zaaien. Dit weekend voelden we daar even een heel klein beetje in mee en werd ons geloof en vertrouwen in een goede God en vrede voor alle mensen ernstig op de proef gesteld!

Het concert droegen we met een minuut stilte op aan de slachtoffers in Parijs. De reacties aan het einde van het concert waren positief. Mooi gezongen in een mooie kerk. Interessante sprekers die ons een inkijkje gaven in het werk van Artsen zonder Grenzen en de problemen van de mensen die nu nog in Syrië leven. Nadien was het nog gezellig druk in het portaal met napratende mensen. Ook de stichting Hand in Hand voor Syrie ontving nog een bijdrage voor hun goede werk en hen zien we waarschijnlijk nog wel eens terug. Uiteindelijk hebben we 429,00 euro opgehaald voor Artsen zonder Grenzen.

Dank voor iedereen die daarin een bijdrage heeft geleverd! Met name Laurette, Martien, Benji en ”de reddende neef” van Geene, Inge en natuurlijk John Tabak die de ervoor heeft gezorgd dat we gezellig met een drankje konden napraten.
Wilt u nog meer doen dan alleen doneren: lees hier en steun het verzoek aan president Obama.
(Projectkoor Almere, Hanna Nolan namens Artsen zonder Grenzen en de heer Zaghtiti namens de stichting Hand in Hand voor Syrië)