O come all ye faithful

Negen lezingen, gebeden en veel mooie christmas carols. Het Festival of Nine Lessons and Carols was voor de aanwezigen een feestelijk moment op de avond van vrijdag 18 december als opmaat naar het feest van kerst komende week. De viering begon met een solo gezongen eerste couplet van Once in royal David’s city. De overige koorleden lieten hun stem horen horen bij het tweede couplet. Het koor van de parochie St. Vitus was voor deze gelegenheid uitgebreid met een flink aantal ‘project’zangers die de afgelopen periode hebben mee geoefend tijdens de repetities. Het resultaat mocht er zijn: het grotere koor liet mooie meerstemmige liederen horen, daarbij geleid door dirigent Gerard de Ridder. Organist Bart Klijnsmit zorgde met zijn improvisaties en inleidingen op de carols voor een eigen muzikale connotatie. De lezingen in de Engelstalige dienst verhaalden van Genesis, profetiën over de geboorte van de Messias, de aankondiging van de geboorte aan Maria en het kerstevangelie. Met het gezamenlijk gezongen Hark the herald-angels sing werd het Festival beëindigd.
De opbrengst van de uitgangscollecte zal worden overgemaakt naar Vluchtelingenwerk Midden-Nederland.

Foto’s: Maaike