Lichtprocessie

Op zondag 7 februari vieren we de opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen. ‘Maria Lichtmis’ wordt de zondag ook wel genoemd. Die naam herinnert aan de kaarsenprocessie waarmee de viering begint. Alle kerkgangers ontvangen een brandende kaars, een verwijzing naar het Licht dat zich aan alle volken openbaart, Jezus.
We lezen over Simeon en Anna, twee mensen die hun leven lang hoop op de Messias bleven houden. Zij herkenden in het kind Jezus het gehoopte en verwachte heil.

Het formulier met uw reactie op Kerkbalans 2016 kunt u tijdens de offertoriumcollecte meegeven in het mandje.