Palmpasen in Beeld

‘Wij zwieren met palmen met bloemen en halmen…’ klonkt het zondagochtend 20 maart op het Melkpad. Na de palmwijding op het kerkplein liep de palmpasenprocessie via het Melkpad door de Burgemeester Lambooylaan en de Burgemeester van Hellenberg Hubarlaan weer terug naar de kerk. De bewoners van de lanen waren vooraf via een brief geïnformeerd over de processie en de vieringen in de Goede Week. De liederen werden begeleid door de blazers van Beatrix Brass die voorop in de stoet liepen. Een kleurig onderdeel in die stoet waren de kinderen met hun palmpaasstokken. Sommigen nog met een hele broodhaan, bij andere stokken waren daar al wat happen van af. Bij aankomst in de kerk werd binnen nog in processie door de kerk gelopen onder het zingen van ‘Geef ere de Here’. Terwijl parochianen weer in de kerkbanken zaten en de kinderen in de kinderkerk hun eigen vierig hadden, sloot Beatrix Brass de processie in de kerk af met een indrukwekkend I don’t know how to love him, muziek uit de musical/film Jesus Christ Superstar.
In de viering van Palmpasen wordt niet gepreekt, maar wordt de passie gelezen, het verhaal over Jezus, van het vieren van het laatste pesachmaal met zijn leerlingen, het verraad en de arrestatie, het proces, de terechtstelling aan het kruis tot aan de graflegging. Dit jaar werd de passie uit het evangelie volgens Lucas gelezen.
Met de viering van Palmpasen begint de Goede Week, op weg naar Pasen.