100 Heiligen in de Dom

Aansluitend aan de vesper van Allerheiligen wordt op dinsdagavond 1 november in de Domkerk in Utrecht het boek 100 Heiligen in de Dom; gedenken en vieren met geloofsgetuigen gepresenteerd. Het boek is bedoeld om in te bladeren. Om je te verwonderen over al die verschillende mensen die samen kerk zijn. Om op hun gedenkdag bij hun leven stil te staan en dat in perspectief met het jouwe te zien. Om je door hen te laten inspireren. Naast de levensverhalen bevat het boek teksten van de heiligen zelf, meditatieve gebeden, en suggesties voor bijbelteksten en liederen om te overdenken; verder een theologische verantwoording van de rol en betekenis van het gedenken van geloofsgetuigen, en aanwijzingen om het gedenken vorm te geven, thuis of in de kerk.

U bent die avond van harte welkom bij de vespers van Allerheiligen in de Domkerk, om 19.00 uur. Aansluitend vindt de boekpresentatie plaats. Enkele betrokkenen uit de oecumenische breedte van de kerken geven een kort statement over wat voor hen de actualiteit van de honderd geloofsgetuigen betekent:

· ds. Trinette Verhoeven, president van de Evangelisch-Lutherse Synode in de PKN, over Maarten Luther

· prof.dr. Marcel Sarot, decaan van de School of Catholic Theology in Utrecht (RKK), over het Ontslapen van Maria

· mgr.dr. Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht (OKKN), over Dag Hammerskjöld

Helen Gaasbeek, pastoor van de oud-katholieke parochie in Leiden en auteur van de bijbels-theologische verantwoording, zal een statement houden over heiligen en geloofsgetuigen.

De presentatie wordt besloten met een drankje en een hapje, waaronder het nieuwe boek ook te koop zal zijn.
De prijs is € 27,50.

(Een bericht namens Werkgroep Geloofsgetuigen Citypastoraat Domkerk Utrecht)