Lezing: Beslissingen rond het levenseinde

Steeds vaker wordt er gesproken over de keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden rond het levenseinde. Steeds meer mensen schrijven daarom een wilsverklaring. Maar wat kun je daarmee? Wat is er eigenlijk te willen als het gaat om de dood?
Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk kennis te hebben over termen, mogelijkheden en onmogelijkheden.
 Voor een ieder met interesse in dit onderwerp gaat Nienke Nieuwenhuizen (specialist ouderengeneeskunde en werkzaam als arts in een verpleeghuis) graag het gesprek met u aan op woensdag 12 oktober.

Ze zal de avond inleiden door uitleg te geven over de belangrijkste thema’s rond het levenseinde: palliatie, sedatie en euthanasie. Daarna is er ruimte voor vragen en gesprek, waarin luisteren en leren van elkaar centraal zullen staan. Een open gesprek waarvoor iedereen is uitgenodigd, gelovig of niet-gelovig.

Wanneer: woensdag 12 oktober
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Waar: De Akker, Melkpad 14a