Wat hebben we geoogst?

Bij oogsten gaan de gedachten misschien wel haast als vanzelf naar beelden uit de agrarische wereld: manden vol druiven, kisten met appels, graanhalmen die zwaar van de korrels op het veld staan enzovoort. Na de oogst kun je dankkbaar zijn voor wat gegroeid is, voor waar je aan hebt mogen werken.
Wat is onze persoonlijke oogst van het afgelopen jaar? De oogstdienst – de dankdag voor de vruchten van de aarde – op 9 oktober aanstaande is in de afgelopen weken door de coördinatiecommissie liturgie voorbereid. Thema zal dit jaar zijn: Wat is onze persoonlijke oogst van het afgelopen jaar? Gestreefd is om al die elementen in de oogstdienst een plaats te geven. Zichtbaar zal dat hopelijk worden tijdens de opdracht van de gaven. Niet alleen brood en wijn – de vruchten van de aarde, het werk van onze handen, zoals een gebed bij de opdracht zegt – worden aan God opgedragen, die ze ons dan in de communie terug schenkt door ons in de gaven van brood en wijn zijn eigen Zoon, Christus het levende brood en de ware wijn, te geven. Net als in de kerk van de eerste eeuwen kunnen parochianen bij de opdracht van de gaven ook de resultaten, de vruchten van hun arbeid, van het afgelopen jaar naar het altaar brengen en op deze manier God daarvoor te danken. Dat kan ieder doen door een voorwerp naar het altaar te brengen, dat symbool staat voor zijn of haar persoonlijke oogst. Dat kan bijvoorbeeld (de kopie van) een diploma zijn, een zelf vervaardigd creatief voorwerp, maar misschien ook wel een koffiekopje als symbool van aandacht gegeven of ontvangen. Heeft iemand geen specifiek voorwerp, dan kan die ook opschrijven waarvoor hij dankbaar is of dat ‘vrucht’ in zijn leven heeft gebracht en dat naar het altaar brengen.
Vanuit de viering willen wij ook dit jaar een groet brengen aan parochianen die aan huis zijn gebonden of die in een situatie verkeren waarin een teken van meeleven en bemoediging fijn zou zijn. Laat het even weten als er een parochiaan is aan wie u de groet zou willen brengen, dan kan daar rekening mee worden gehouden.

Voor de oogstdienst hopen we dat ook de kinderen iets meenemen naar de kerk wat symbool staat voor iets wat ze het afgelopen jaar bereikt hebben. We zijn benieuwd naar alle verhalen!