Gebeden in de kerstnacht

God, in deze nacht waarin u geboren wordt onder ons,

laat ons geboren worden als nieuwe mensen.

In deze nacht, waarin u een gezicht krijgt,

geef ons een gezicht, waarin mensen u herkennen.

In deze nacht waarin u besloot uw hoogverhevenheid prijs te geven,

geef dat wij ons niet langer verheffen boven elkaar.

In deze nacht, waarin u een van ons wordt, God

geef ons dat wij deel worden van elkaars leven.

Zo bidden wij

 

Wij bidden voor hen, die onderweg zijn, verdreven uit huis en stad,

op de vlucht naar veiligheid en  warmte.

Voor hen, die neergeschoten worden tijdens hun vlucht,

voor hen, die midden op zee sterven in de golven.

Voor hen, die sterven door mijnen, bommen en vrachtwagens.

Zo bidden wij

 

Voor hen, die niet verder kunnen denken dan het woord wraak

en voor hen, die ondanks alles liefde blijven zeggen.

Voor hen, die geloven in hekken en muren

en voor hen, die blijven zoeken naar ontmoeting over alle grenzen heen

Voor hen, die uw naam gebruiken om hun haat een plaats te geven

en voor hen,  die nauwelijks uw naam nog durven uitspreken.

Zo bidden wij

 

Voor hen, die tegen alle verdrukking in volhouden uw werk te doen,

en voor hen, die de moed niet meer kunnen opbrengen.

Voor alle artsen, verzorgenden, priesters, redders en vrijwilligers

en voor hen die verstard zijn in hun machteloosheid.

Voor hen, die lachen kunnen ondanks al hun moedeloosheid

en voor hen, die niet meer anders kunnen dan verbitterd zijn.

Zo bidden wij

 

God, u koos ervoor om een van ons te zijn,

laat ons dan nu deel hebben aan uw werk.

Verlos met ons, door ons, ondanks ons, deze wereld van de haat

en geef ons woorden en daden van vrede.

Geef ons de kracht om vol te houden:

De kwetsbaarheid om te huilen en de lichtheid om te lachen

De wil om te zijn zoals u onder ons wilt zijn.

Zo bidden wij

 

En midden in deze nacht zijn wij stil om u te zeggen

wat alleen uit ons eigen hart gezegd kan worden

—–

Zo bidden wij