Gedenk mens, dat je stof bent…

De liturgie van aswoensdag kent geen gêne. Het askruisje op ons voorhoofd of de as uitgestrooid boven ons hoofd vormen het expressieve uitroepteken bij deze niet verhullende woorden: Gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. Een confrontatie die je depressief maakt? Toch niet, eerder een voorzorg want je zou het kunnen vergeten zijn:  dat je gewoon mens bent. En precies dat is oorzaak van veel ellende, in het persoonlijke leven maar ook in de maatschappij en in de wereld. Al die mensen die zichzelf halve en hele goden zijn gaan vinden: het zijn de kleine en de grote dictators die er alles aan gelegen is hun te grote ego overeind te houden.
Gewoon mens zijn, dat is van deze aarde zijn. Uit deze ‘humus’, uit dit stof, gemaakt. Het woord ‘humus’ komt uit het latijn en je vindt het ook terug in ‘humilitas’, wat ‘nederigheid betekent. Nederigheid heeft dus niets te maken met het gewild onderschatten van jezelf, maar met ‘van hier beneden zijn’ en niet van ‘van daar boven’ dus. Mensen horen hier beneden thuis: dat is hun biotoop, daarvoor zijn ze geschapen. Het is trouwens dom deze humus waarop je gedijt te ontvluchten, want dan vervreemd je jezelf van je natuur. Deze humus van driften en behoeften, gevoelens en verlangens, gedachten en visies, lichaam en psyche…uit die humus zijn we gemaakt! Gedenk mens dat je van stof bent.

(tekst overgenomen uit de vastengroet van de bisschoppen in 2009)

De eucharistieviering van Aswoensdag is op woensdag 1 maart en begint om 19.30 uur. U kunt uw palmtakken van vorig jaar meenemen. Die worden verbrand tot as.