Opruimen!!!

Februari lijkt er een prima maand voor: opruimen! Met de lente in het vooruitzicht alvast wat stofnesten wegwerken en ruimte scheppen. Je ontdoen van wat je eigenlijk niet meer nodig hebt, overzicht houden van wat er wel in de kast ligt of staat. Hoe nuttig en heilzaam kan zo’n opruimactie zijn. Ook anderen help je ermee en niet alleen omdat je er zelf zo’n vrolijk opgeruimd mens van wordt. De spullen die het huis uit mogen krijgen een tweede leven via de kringloopwinkel, Marktplaats, de kledingcontainer van het Leger des Heils en de kinderkerk. Huh, de kinderkerk?
Natuurlijk, want de kinderen gaan ook dit jaar boeken, maar ook cd’s en dvd’s,  inzamelen en verkopen. De opbrengst gaat naar Vladimir in Moldavië en het vastenproject 2017. De precieze datum van inleveren en verkoop volgt binnenkort. Maar u kunt alvast aan de slag thuis! En dus graag de boeken /cd’s / dvd’s even apart houden voor de boekenbeurs van de kinderkerk.