Hosanna, kruisig hem

Heer, we hebben u binnengehaald

in onze stad, in ons hart.

Omdat u het wel voor ons zou oplossen:

onze eenzaamheid, ons verdriet,

onze teleurstelling, boosheid,

onze verontwaardiging, verongelijktheid.

Hosanna, vanaf nu wordt het beter.

 

Maar u liet ons staan

langs de kant van de weg.

De takken nog in onze handen,

onze kleren vies van het stof.

Onze liefde betwijfeld,

onze hoop vervlogen.

Kruisig hem, er verandert niets

 

In een wereld, waar de leugen regeert,

waarin zoveel mensen sterven van de honger,
waarin mensen getroffen worden in de metro, op de markt, in een winkelstraat,

waarin mensen sterven door gifgas

en de aarde zelf blakert

kwam u door de straten.

Hosanna, vanaf nu wordt het beter

 

U laat ons staan,

met de krant verwaaid in onze handen.

U loopt tussen ons door

en gaat uw weg, die onze weg had moeten zijn.

U laat ons zien wat ons te wachten staat:

Kruisig hem, er verandert niets

 

Wij bidden voor die wereld, Heer.

En voor onszelf, hier,

met onze zieken, onze eenzamen,

onze vluchtelingen, onze doden.

Met onze onbegrijpelijke structuren van de macht,

van armoe en hemelhoge rijkdom,

van egoïsme en haat, van afgunst en vernedering.

Leer ons uw weg te gaan.

 

We noemen de namen die geschreven zijn in het gebedenboek

en in stilte noemen we u de namen, die we meedragen in ons hart.

Dat de weg die u ging hen tot heil mag zijn.
Ga met ons mee,

leer ons uw weg te gaan.

 

Voorbeden tijdens de viering van palmzondag 9 april 2017