Palmpasen

Op het kerkplein staat ook dit jaar weer met Palmpasen, zondag 9 april, het grote houten kruis. De viering begint om 10:00 uur buiten op het kerkplein met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna eren wij met onze groene takken de koning, voor wie wij ‘Hosanna’ zingen. Wij trekken al zingend en takken zwaaiend en de kinderen met hun palmpaasstokken door de buurt om daarna onder het zingen van ‘Geeft ere de Here’ de kerk in te trekken. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van de Passiezondag, waarin wij de passie – het lijdensevangelie – volgens Mattheüs horen. Meer over Palmpasen en de komende dagen van de Goede Week leest u hier.