Aandacht voor ontvoerde Syrische bisschoppen

De in Nederland verblijvende leden van de Antiocheens Orthodoxe Kerk willen de aandacht van de Nederlandse samenleving op het lot van twee in Syrië ontvoerde bisschoppen vestigen. In april 2013 werden Boulos (Paulus) Yazdji, Metropoliet van de Antiocheens Orthodoxe Kerk van Aleppo en Youhanna (Johannes) Ibrahim, Metropoliet van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Aleppo, door onbekende militanten ontvoerd. Van hun lot is tot op heden niets met zekerheid bekend.
In samenwerking met onze parochie zal er op zondagmiddag 21 mei een bijeenkomst worden georganiseerd, waarin gesproken zal worden over het lot van de twee bisschoppen. Dit zal gebeuren door verhalen van kerkleden uit Syrië en door videobeelden. Medewerking zal worden verleend door het koor van de Antiocheens Orthodoxe Kerk in Nederland en zal er gesproken worden door Zijne Eminentie Isaac Barakat, Metropoliet van Duitsland en Centraal Europa van de Antiocheens Orthodoxe Kerk en door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Dirk-Jan Schoon, Bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur in onze kerk aan het Melkpad en zal duren tot ca. 17.00 uur. Hierna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Akker naast de kerk. U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst begint om 13.00 uur in onze kerk een viering van de Antiocheens Orthodoxe Kerk. Ook daarbij bent u van harte welkom.