De kunst van het schikken

Onze bloemschikkers hebben onze kerk weer met prachtige liturgische stukken versierd. Zij schrijven daarover:

Vóór het begin van de dienst hebt u een keuze gemaakt uit een grote variëteit bloemen. Uw bloem hebt u daarna een plekje gegeven in de bloemenstandaards. Aan het begin van dit nieuwe kerkelijke seizoen willen we met al die bloemen, kleuren, geuren en plekjes tot uitdrukking brengen dat wij met elkaar – in al onze verscheidenheid – ieder een eigen bijdrage leveren aan een groter geheel: een gemeenschap die God wil dienen met respect voor ieders bijdrage.

De basis van de bloemenstandaards bestaat uit stukjes berenklauw. Tijdens de jaarlijkse workshop van onze bloemengroep hebben we de berenklauw als basis gebruikt voor alle andere bloemstukken Dat is iets wat we zeker niet wekelijks doen.