Seven manieren van heiliger minnen

In een klein geschrift van zo’n vijfhonderd regels schrijft de middeleeuwse mystica Beatrijs van Nazareth (1200-1268) over de opgang in de mystieke liefde (Godsliefde). Zij onderscheidt zeven vormen van ervaring: zuiverende liefde, dienende liefde, het onverzadigbare verlangen naar de volle liefde, de mystieke liefdesvreugde, de liefdesstorm, de zegevierende liefde en de overgang naar de eeuwige liefde. Beeldend kunstenaar Marleen B. Berg is geboeid door het mystieke. Zij verbeeldde mystica Batrijs en haar seven manieren van heiliger minnen in een kunstwerk bestaande uit zes panelen. Elk paneel is opgebouwd uit negen vierkanten, dun koper in reliëf en geëmailleerd met transparante emailles.
De panelen zijn te zien in de tentoonstelling in onze kerk tot 17 december aanstaande. Op donderdag 9 november komt Marleen naar Hilversum om haar werk en haar fascinatie voor de mystiek toe te lichten in een lezing. Ieder is van harte welkom en de toegang is gratis.

Plaats: parochiecentrum De Akker, Melkpad 14a, Hilversum
Tijd: donderdag 9 november van 20.00 tot 22.00 uur.

Over Beatrijs:

Beatrijs van Nazareth werd in Tienen in België geboren. Vanaf haar zevende jaar kreeg zij haar eerste onderwijs in een gemeenschap van begijnen in Zoutleeuw en later op een school van de cisterciënzerinnen van de abdij Bloemendaal in Eerken. Toen Beatrijs zestien was ging zijn naar het klooster Rameia bij Nijvel. Daar leerde zij de non Ida van Nijvel – een vrouw met mystieke ervaringen – kennen. Ida werd voor Beatrijs een venster op God. In 1217 had Beatrijs haar eerste mystieke ervaring toen zij tijdens een misviering uit zichzelf trad en God aanschouwde. Na een jaar ging zij terug naar Bloemendaal waar zij op 25-jarige leeftijd tot non werd geprofest en haar mystieke ervaringen in een soort dagboek (het Liber vitae, het Boek des levens) begon op te schrijven. Vanaf 1237 tot haar dood in 1268 was zij de eerste priores van de abdij Nazareth in Lier. In de eerste periode daar schreef zij haar ‘Van seven manieren van heiliger minnen’.