En verder gaat het!

Beste parochianen,

Als afsluiting van de extra gemeentevergadering op maandag 12 maart jl werd het glas geheven en de wens uitgesproken dat wij met elkaar hopen op en willen werken aan een levendige parochie, die staat voor waar ze in gelooft, omzien naar de ander in Gods naam. Maar liefst 42 waren aanwezig voor deze vergadering, die werd geleid door Loes Berkhout en het merendeel stond positief tegenover het plan zoals de ‘Tafel van Tien’ dat had voorgelegd. In de reacties klonken waardering, bijval, enthousiasme, maar ook ‘ik-moet-het-nog-zien’ of ‘t is veel te veel’. Waar iedereen het wel over eens is, is dat het nu niet al te best gaat met de parochie, met ons samen, en dat er iets moet gebeuren en we de plannen willen gaan verwezenlijken.

De ‘Tafel van Tien’ is met het indienen van het plan opgeheven, maar het ritme van bij elkaar komen, zoals de dat de afgelopen maanden heeft gedaan, willen we graag voortzetten, maar nu met iedereen die wil meedenken en meewerken aan het vele werk dat voor ons ligt. Dat betekent dat we de ene week op zondag om 18.15 uur bij elkaar komen voor een maaltijd in ‘de Akker’, gevolgd door een kort ‘viermoment’ in de kerk. De andere week komen we op op maandagavond van 20.00 tot 21.30 bij elkaar voor een werkavond in De Akker. We doen dat in subgroepen naar gelang de paragrafen van het plan.

Alle keren aanwezig zijn mag, heel graag zelfs, maar dat zal in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Kom dus wanneer je kunt, misschien heeft een bepaald onderdeel al je voorkeur, misschien bedenk je ter plekke bij welke ‘paragraaf’ je aanschuift. En misschien spreek je met de betreffende mensen af op een ander moment in de week als dat beter uitkomt.

Maar, anders dan in de gemeentevergadering gemeld, starten we niet op de zondag van Palmpasen, maar vanwege de vele vieringen in de paasweek zal de eerste zondag van ‘eten-en-vieren’ zijn op 8 april. Dan volgt dus de eerste ‘werkmaandag’ op 16 april, dan weer zondag 22 april en zo verder. Tegen die tijd herinneren we je nog wel aan de avonden en we zetten ze ook in de website-agenda.

Maar voor het zover is nodigen we je eerst graag uit voor donderdag 22 maart!

‘Donderdag 22 maart? Nee, dan kan ik niet, want dan ga ik naar de choral evensong van het koor’. Juist. Wij ook! Het plan is om vooraf samen met de koorleden te eten in De Akker. We beginnen om 18.00 uur en hebben dus ook nog voldoende tijd voor een kop koffie na de maaltijd (en de afwas…), voor we om 20.00 uur in de kerk zitten voor de evensong. Kun je pas om 19.00 uur komen, de kok zorgt dat er dan nog iets te eten voor je is!

Voor degene die gaat koken is het handig om te weten hoeveel mensen mee-eten, dus geef je naam door aan Titia (titiavdhf@gmail.com, 06-8299 0031) En eet je vegetarisch of heb je een speciaal dieet, geef dat dan ook even door. Voor wie graag wil komen, maar geen vervoer heeft: bel of mail met Anneke de Ridder (gerardanneke@tiscali.nl, 06-10656393). Voor deelname aan de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Vragen of reacties? Stuur ze naar secretaris.vitus@upcmail.nl.

Vriendelijke groet,
Loes Berkhout.