Welkom voor Loes!

In lente-groene sierlijke letters stond het geschreven: Welkom. En een klein mooi versierd cakeje onderstreepte dit welkom van de kinderen van de kinderkerk aan Loes Berkhout in de viering op zondag 11 maart. Loes is al enige tijd een bekend gezicht in de parochie; als stagiair van het seminarie liep ze een aantal jaren geleden al eens een poosje op met de parochie. Sinds een paar maanden is zij opnieuw betrokken bij St.Vitus aan het Melkpad en in de viering op de vierde zondag van de veertigdagentijd werd Loes dan geïnstalleerd als pastoraal werker. Nadat de aanstellingsbrief was voorgelezen door een lid van het kerkbestuur en Loes vragen van deken Van der Velde had beantwoord, ontving zij de zegen. Met applaus beaamden de aanwezigen de installatie van Loes en de kinderen, zij gaven hun krulletters.