Een gave uit Gods hand

Met grote ogen keek Lise de pastoor aan. Alsof ze goed wilde onthouden wat er allemaal gezegd werd. Ze was door haar ouders meegenomen naar de kerk en samen met de grootouders stonden ze vooraan voor de dankzegging en zegen. Er werd gedankt voor haar geboorte, haar leven en er werd gebeden voor haar en haar ouders. Daarna volgde het moment dat de pastoor Lise zegende. Een mooi heilig moment.
De kinderen van de kinderkerk hadden als verrassing bij de koffie na de viering een cadeautje voor het jonge gezin: een lijstje met daarin de tekst van een lied, heel veel hartjes en hun (zelfgeschreven) namen.

Meer foto’s van de viering staan bij zondagbericht onder Parochie wel & wee en is bereikbaar voor parochianen via inloggen.