Onderweg naar Nordstrand

Zelfs op Hemelvaartsdag staat het kerkplein vol met auto’s! En bij de viering waren meer mensen aanwezig dan gebruikelijk. Dat alles had te maken met de studiereis van studenten aan het oud-katholiek seminarie. Zij vertrokken vanochtend vanuit Hilversum naar hun eindbestemming Nordstrand. Om aanwezig te kunnen zijn bij de eucharistieviering die om 9.30 uur begon, waren de meesten al vroeg van huis vertrokken.  Een aantal studenten assisteerde in de viering. Voor het vertrek was er gelukkig nog volop tijd om koffie te drinken in De Akker en konden parochianen en seminaristen met elkaar kennis maken. Vanaf het kerkplein werden de reizigers uitgezwaaid door enkele parochianen.

Nordstrand, een inmiddels schiereiland in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, is een vakantie-eiland met een rijke
oud-katholieke geschiedenis en een boeiend, hedendaags parochieleven. De studenten zullen hopelijk iets meekrijgen van zowel geschiedenis als parochieleven als het vakantiegevoel 🙂
Op de website van de altkatholische parochie van Nordstrand staat al wel te lezen hoe ze op komende zondag hun studiereis zullen afsluiten: om 10.00 uur vieren ze mee in de eucharistieviering für Suchende, Ungläubige, Zweifler und andere gute Christen’. Daarna volgt het kerkcafé voor Begegnung und Mittagsimbiss.
Zo te lezen komt het wel goed met die studiereis. Van harte gegund!