Kijk eens om je heen

Nee, de kerk gaat niet met vakantie en ook in de zomer zal er elke zondag een viering zijn. Maar de komende weken zullen we elkaar wel minder tegenkomen, omdat veel parochianen erop uitgaan in deze zomerperiode. In de kerk zullen we deze zomerperiode met minder mensen dan anders zijn. Het koor zingt in deze periode beneden en de organist bespeelt het kleine orgel. Zo wordt het samenzingen van de gemeente beter ondersteund. Een aantal parochianen zocht de voorste banken op; zo zit het prettiger bij elkaar dan verspreid over alle zitplaatsen.

In de viering van zondag 15 juli was er voor de laatste keer voor de zomerstop kinderkerk en het ging er anders dan anders aan toe. Dat begon er al mee dat de kinderen veel langer in de kerk bleven. De pastoor vertelde over de vliegers die in de kerk hangen en over hoe langer en beter je naar iets kijkt, hoe meer je ontdekt. Iedereen kreeg een verrekijkertje met de opdracht: ‘Kijk eens om je heen! Haal eens dichterbij wat ver af lijkt te zijn.’
Sommige mensen gingen even staan om beter te kunnen kijken, anderen liepen hun bank uit om iets te bestuderen en weer anderen konden vanaf hun zitplek ontdekkingen doen. Zo zag iemand voor het eerst dat er boven de Godslamp een duif zweeft en de twee vissen op een schilderij bleken bij nader inzien twee vogels. Een parochiaan vertelde dat hij vroeger al alle tijd nam om de huizen en gebouwen op de glas-in-loodramen te bekijken. De wens van de pastoor was dat wij allemaal in de komende weken de tijd nemen om beter om ons heen te kijken, om beter te zien, om op te merken. En vinden we iets bijzonders en/of moois: neem het mee (als dat kan en mag) of maak er een foto van. Na de vakantie laten we op 9 september elkaar zien wat we allemaal gezien hebben.
De kinderen van de kinderkerk verlieten de kerk met een picknickkoffer. Op het kerkplein – waar later ook de koffie werd gedronken – deelden ze ook uit van hun zelfgemaakte fruitige prikkers. Met ‘fijne vakantie’ en ‘tot ziens’ werd afscheid genomen. Tot volgende week, tot in augustus of tot in september. In ieder geval hopen we elkaar weer te treffen in de kerk en op het kerkplein. En wat zouden we dan in die tussentijd allemaal gezien hebben….?